Grohtherm Cube

Grohtherm Cube

100% Cube.

GROHE ขึ้นชื่อเรื่องตัวปรับอุณหภูมิสำหรับห้องน้ำมาเป็นเวลานาน การันตีด้วยยอดขายกว่า 30 ล้านชิ้นทั่วโลก การเปิดตัวชุดตัวปรับอุณหภูมิใหม่ครั้งนี้ GROHE เสนอนวัตกรรมการออกแบบผสมผสานกับมาตรฐานคุณภาพชั้นสูง ด้วยดีไซน์ทรงลูกบาศก์แบบศิลปะแนวคิวบิสม์ และความสามารถในการประหยัดน้ำ จนถึงถาดสบู่ EasyreachTM อันชาญฉลาด Grohtherm Cube ใหม่นี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับดีไซน์ทรงลูกบาศก์จนถึงรายละเอียดสุดท้าย

Find Your Showroom

Product range

Thermostat for bath and/or shower
Grohtherm Cube
Thermostat for bath and/or shower
19961000
Shower set
Grohtherm Cube
Shower set
34495000
Perfect shower set with Rainshower Allure 230
Grohtherm Cube
Perfect shower set with Rainshower Allure 230
34506000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
34509000
Shower set
Grohtherm Cube
Shower set
34516000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
34491000
Shower set
Grohtherm Cube
Shower set
34492000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
19959000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
34488000
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24154AL0
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
24153DC0
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
24153AL0
Thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24154000
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
24153000
Thermostat bath/shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat bath/shower mixer
34502000
Thermostat bath/shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat bath/shower mixer
34508000
Thermostat bath/shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat bath/shower mixer
34497000
Thermostat with integrated 2-way diverter for bath or shower with more than one outlet
Grohtherm Cube
Thermostat with integrated 2-way diverter for bath or shower with more than one outlet
19958000
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24155DC0
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24155AL0
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24154DC0
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24155000
Thermostat for bath and/or shower
Grohtherm Cube
Thermostat for bath and/or shower
19961000
Shower set
Grohtherm Cube
Shower set
34495000
Perfect shower set with Rainshower Allure 230
Grohtherm Cube
Perfect shower set with Rainshower Allure 230
34506000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
34509000
Shower set
Grohtherm Cube
Shower set
34516000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
34491000
Shower set
Grohtherm Cube
Shower set
34492000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
19959000
Thermostat shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat shower mixer
34488000
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24154AL0
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
24153DC0
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
24153AL0
Thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24154000
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 1 outlet with shut off valve
24153000
Thermostat bath/shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat bath/shower mixer
34502000
Thermostat bath/shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat bath/shower mixer
34508000
Thermostat bath/shower mixer
Grohtherm Cube
Thermostat bath/shower mixer
34497000
Thermostat with integrated 2-way diverter for bath or shower with more than one outlet
Grohtherm Cube
Thermostat with integrated 2-way diverter for bath or shower with more than one outlet
19958000
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24155DC0
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24155AL0
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24154DC0
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
Grohtherm Cube
Thermostatic bath tub mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve
24155000

Experiencing

Enjoy cubism to the last detail

For years, GROHE has been synonymous with thermostats for the bathroom, with over 30 million sold world wide. With the launch of this new thermostatic range, GROHE offers innovative design combined with the highest quality standards. From its cubist design and its water-saving options to the smart EasyReach™ soap tray - the new Grohtherm Cube thermostats and shower systems offer full enjoyment to the last cube detail.

Cube Bathroom

Perfect water control

50% economy, 100% enjoyment. With eco-options integrated into all Grohtherm Cube products, you can always enjoy a refreshing shower and a relaxing bath with just the right amount of water. With GROHE Aquadimmer Eco, it‘s easy to switch between hand shower and head shower or bath spout, while the integrated override EcoButton makes saving water effortless.The beautiful XL WaterFall fills your bath much faster, so you can enjoy a relaxing bath all the sooner.

Grohtherm Cube

GROHE Aquadimmer® Eco

A water-saving function for bath and shower.

Grohtherm Cube

GROHE TurboStat®

For a perfect water temperature at all times.

Grohtherm Cube

GROHE XL Waterfall

Wide bath spout with XL-size silent water flow.

Grohtherm Cube

GROHE EasyReach™

Easily accessible storage by optional shelf. Easy to clean.

Euphoria Cube

Euphoria Cube

View Collection
We use cookies to ensure that we give you the best user experience on our website. If you continue your visit, we’ll assume that you are happy to receive all cookies. Find more detailed information about how cookies are used on this website on our Privacy Disclaimer